Բարի օր

Բարի օր

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ                                   պարոն Սերժ Սարգսյանին Հարգելի պարոն...

«Եթե մեկը ցերեկն է քայլում, չի սայթաքում, որովհետև այս աշխարհի լույսը տեսնում է» (Հովհ. 11:9), և գիտենք, որ աշխարհի Լույսը, Արդարության Արեգակը Նա է՝...

Կյանքը տրված է մարդուն ապրելու համար: Մեր սրբերը և մարտիրոսներն իմացել են ապրել նույնիսկ տառապանքների ու ցավերի մեջ: Ապրել են և ապրեցրել են ուրիշներին:

Օգնությունը խնդրող ըկերոջ կամ ազգակցի առաջ դուռը փակելով՝ դուռ ենք փակում Աստծո առաջ, Ով եկել ու թակում է՝ ցանկանալով մեզ ապրեցնել մեր ողորմածության համաձայն:

Բարիք գործելու համար չկա ոչ օր ոչ ժամանակ և ոչ էլ սահման: Երբ սրտում կա բարի գործ անելու ցանկություն, օրն ու ժամանակը միմիայն միջոցներ...

Աստվածաշունչը Եկեղեցու գիրքն է, որը բովանդակում է Աստծո խոսքը: Մենք այն պիտի կարդանք ոչ որպես առանձին անհատներ՝ մեկնաբանելով միայն մեր հասկացողությամբ, այլ որպես Եկեղեցու...

Եթե ընկերոջս ժպիտից իմ սիրտը ժպտաց, ուրեմն դա սեր է: Եթե ընկերոջս արցունքից իմ սիրտը ցավեց, ուրեմն դա սեր է…

Այս աշխարհի վայելչությունը քաղցր երազ է, բայց ոչ իրականություն: Ապաշխարել նշանակում է արթնանալ:

Որքան էլ ընկճված լինես քո կամ ուրիշների ցավով, պիտի չմոռանաս, որ աշխարհում կա շատ ավելին, քան այդ ցավը: