Հասարակություն 

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների արատքին և ներքին գնահատում. երբ և ինչպես է այն իրականացվելու

analitik.am

 

ՀՀ կառավարությունը մայիսի 13-ին կայացած նիստում հաստատել է ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշներն ու իրականացման կարգը: Սահմանվել է, որ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործունեության արտաքին գնահատում կիրականացվի 2023-2024 ուսումնական տարվանից սկսած:

Արտաքին գնահատում՝ վարկանիշային ցանկ

Համաձայն նոր կարգի՝ պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության արտաքին գնահատումը կատարվում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի՝ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից ընտրված արտաքին գնահատում իրականացնող անկախ կազմակերպության միջոցով:

Կազմակերպության ընտրությունը կկատարվի սահմանված կարգով՝ սահմանած գնման առարկայի բնութագրերի հիման վրա՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակում:

Ոչ պետական ուսումնական հաստատության գործունեության արտաքին գնահատումն իրականացվելու է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկից տվյալ ուսումնական հաստատության հիմնադրի ընտրած կազմակերպության կողմից:

Արտաքին գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում սաներին մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի և նախադպրոցական կրթության չափորոշչի համապատասխանությունը, ինչպես նաև կրթության տեսչական մարմնի իրականացրած ստուգումների արդյունքները:

Արտաքին գնահատմանը մասնակցում են ծնողները, կրթության պետական և տարածքային կառավարման լիազորված մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմնի և ուսումնական հաստատության ներկայացուցիչները՝ վերջին 5 տարվա գործունեության արդյունքների հիման վրա:

Արտաքին գնահատման արդյունքներն ամրագրվում են հավաստագրի միջոցով: Գնահատման չափանիշներով սահմանված միավորների առնվազն 75 տոկոսը ստանալու դեպքում հաստատությանը հինգ տարի ժամկետով տրվում է հավաստագիր:

Գնահատման արդյունքների հիման վրա ձևավորվում էվարկանիշային ցանկ, որը հրապարակվում է նախարարության կայքում:

Ներքին գնահատում՝ ինքնավերլուծություն

Գործունեության ներքին գնահատումն իրականացնում է ուսումնական հաստատությունը՝ անկախ դրա կազմակերպական իրավական ձևից և ենթակայությունից:

Ներքին գնահատումն ուսումնական հաստատության ինքնավերլուծությունն է, որն իրականացվում է տարեկան մեկ անգամ` մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Ներքին գնահատմանը մասնակցում են ուսումնական հաստատության վարչական և մանկավարժական աշխատողները, սաների ծնողները:

Նշենք, որ ներքին և արտաքին գնահատումն իրականացվում է նախարարության հաստատած հարցաշարերի հիման վրա:

Ներքին և արտաքին գնահատման նպատակը նախադպրոցական կրթության բնագավառում միասնական պետական քաղաքականության ապահովումն ու նախադպրոցական կրթության որակի բարելավումն է՝ կրթական ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մրցակցության խթանումը:

 

 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

Նույն շարքից