Հասարակություն 

Ով է նոր փոխնախարարը /կենսագրություն/

analitik.am

 

Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Գայանե Գաբրիելյանը նշանակվել է Շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ: Նախարարության էջում արդեն հրապարակվել է նոր փոխնախարարի կենսագրությունը.

 

9  դեկտեմբեր  1985թ.

Կրթություն և վերապատրաստումներ 

01.09.1992-01.06.2002թթ Եղիշե Չարենցի անվ. Միջնակարգ դպրոց N 67, 10 տարվա կրթական համակարգ:

22.10.2001-18.03.2003թթ. «Ֆրանս-Ֆորմասիոն» Ֆրանսերենի միջազգային  կուրսեր:

01.09.2004-01.06.2010թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան- Բակալավրի կոչում («Կառավարում» ֆակուլտետ «Պետական և մունիցիպալ կառավարում» մասնագիտություն):

01.09.2008-01.07.2010թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան- Մագիստրոսի կոչում(«Կառավարում» ֆակուլտետ «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն):

Գիտական աստիճանը  Տնտեսագիտության թեկնածու

02.08.2012թ. Մեծ Բրիտանիա, Բուրմութ, «Անգլո-Կոնտինենտալ Անգլերենի Դպրոց»
Մեծ Բրիտանիա, Անգլիա, Բուրմութ

18.03.2014թ. Համաշխարհային բանկի աշխատակազմի այցելություն ՀՀ (Էլեկտրոնային գնումների անցկացման փորձի փոխանակման քննարկում)

29.09.2014-3.10.2014թթ. Համաշխարհային բանկ: Գնումների վերապատրաստման և ուսուցման սեմինարներ ՀՀ-ում:

Լեզուներ` 

Հայերեն (մայր լեզու),
Ռուսերեն,
Անգլերեն,
Ֆրանսերեն

Աշխատանքային գործունեություն՝

03.09.2020-մինչ 2021թ․ հուլիսի 18 ՀՀ Էկոնոմիկայի նաախարարություն «Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչություն»
Վարչության պետ

03․09․2020- մինչ 2021թ․ հուլիսի 18 ՀՀ Էկոնոմիկայի նաախարարություն
«Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչություն»
Վարչության պետ

10․12․2019-03․09․2020 ՀՀ Էկոնոմիկայի նաախարարություն N 33 աշխատանքային պայմանագիր «Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչություն»
Վարչության խորհրդատու

12․08․2020-31․08․2020թթ․ «Ազգային ջրային համագործակցություն» գիտական, էկոլոգիական ՀԿ
Մասնագիտական աջակցություն ԿԶՆ 6-ի տեղայնացմանն ուղղված աշխատանքային երրորդ խմբի աշխատանքներին։

Խմբի համակարգող

01․09․2017-31․11․2017
ՀՀ Առողջապահության նախարարության «Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահական ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
«Հանրային ծառայությունների մատուցման համակարգում թափանցիկության ու հաշվետվողականության բարելավում, ներառյալ՝ ծառայությունների և ապրանքների գնումը և բաշխում» բաղադրիչի շրջանակներում
Հանրային առողջապահական ոլորտի գնումների դասավանդող - թմի ղեկավար

14.02.2016-28․08․2017 Աբովյանի քաղաքապետարան
Գնումների փորձագետ

01․09․2015- 01․01․2016թթ․ «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ
Դասախոս

03.03.2014- 31.12.2015 ՀՀ Առողջապահության նախարարություն «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ
N CR4/IC/B-C/006/14

«Առողջապահական համակարգի արդիականացում» երկրորրդ վարկային ծրագիր
Գնումների փորձագետ/խորհրդատու (Համաշխարհային բանկի վարկային և գրանտային ծրագիր)

03.03.2014-մինչև օրս ՀՀ ԱՆ «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ
Գնումների մասնագետ (Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող գրանտային և վարկային ծրագրի)

01.03.2014-31.12.2014 ՀՀ համայնքային միություն ՀԿ
Ուսուցման և վերապատրաստման մարզային ծրագրի խմբի ղեկավար

01.07.2013-31.12.2013 «Ախուրյան-Առաքս ջրառ» ՓԲԸ N 091 ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր
Գնումները համակարգող (առաջատար մասնագետ)

02․08․2013-03․04․2013թթ․«Պրագմա կորպորացիա» ամերիկյան ընկերության հայաստանյան մ/ճ N PA-SSC-073/13

Հայաստանում Ձեռնարկությունների զարգացման և շուկայի մրցունակության ծրագիր (ԱՄՆ ՄԶԳ)
Պատվիրատուների ձեռնքրկի և ՁՄՁ-ների ուղեցույցի մշակող խմբի համակարգող

01.07.2012-01․09․2019թթ․ ՀՀ ԱՆ «ՀՀ ազգային գիտաբժշկական գրադարան» ՊՈԱԿ
Գնումների գծով խորհրդատու

02.02-2012-31.12.2012թթ․ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ
Տնտեսագիտության դասախոս

02.03.2011-01.07.2013թթ․ «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Իրավաբանական վարչության առաջատար մասնագետ/գնումների փորձագետ

01.03.2009-02.03․2011թթ․ «Պետական գնումների գործակալություն» ՊՈԱԿ
Ապրանքների և ծառայությունների սպասաման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ/ գնումները համակարգող
01.01.2008-01.02.2010 ԱՁ Գայանե Գաբրիելյան
Խանութի տնօրեն

Այլ աշխատանքային գործունեություն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն «ՀՀ համայնքների խոշորացման և համահարթեցման ծրագրերի իրականացման փորձագիտական խմբի հետ աշխատանքային փորձ»-2010թ.-ի ընթացքում
«ՀՀ մարզային ծրագիր «Հանրային գնումների ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների փորձագետ-դասախոս»»-2013թ.-ի ընթացքում

Մասնագիտական ունակություններ
Միջազգային կապերի համակարգող
ՀՀ հանրային գնումների օրենսդրության բարելավման և կատարելագործման աշխատանքներին մասնակցություն

ՀՀ հանրային գնումների օրենսդրության փորձաքննության, խնդիրների վերծանման և դրանց լուծումների առաջադրման գործընթացներին մասնակցություն
Շուկայի վերլուծություն, բիզնես ծրագրերի կազմում, կազմակերպության ռազմավարության մշակում
ՀՀ գնումների օրենսդրության շրջանակներում իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն
Մասնագիտական հանձնաժողովների, փորձագիտական խմբերի գործունեության կազմակերպում և համակարգում
Մասնագիտական ուսուցման և վերապատրաստման, էլեկտրոնային գնումներ ներդրման, բիզնեսի կազմակերպման, հանրային գնումների համակարգի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի մշակում
Ռազմավարական պլանավորման ուսուցման ծրագրերի մշակում
Գնումների գործընթացի հրավերների և հայտարարության կազմում, գնման գործընթացի համակարգում և պայմանագրերի կնքում
Մրցակցային երկխոսության անցկացում, մասնակիցների միջև բանակցությունների վարում
Պայմանագրի կառավարում
Ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում և անցկացում
ԲՈՒՀ-ի համար մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի կազմում
Ուսուցումների, սեմինարների և վերապատրաստման կուրսերին մասնակցություն
Փորձ: 1.  Արտադրական պրակտիկա- Պետական եկամուտների կոմիտե-Սպանդարյան-Հաճախորդների սպասարկման բաժին- գերազանց
Փորձ: 2. Գիտական և ուսումնական պրակտիկա- «Իմեքս-Գրուպ» ՓԲԸ-գերազանց
Փորձ 3. – ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության փորձագիտական խմբի աշխատանքների համար անցկացվող սեմինարներ և վերապատրաստումներ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության փոխնախարար Վաչե Տերտերյանի գիտական ղեկավարությամբ
Փորձ 4.- Սեմինարներ հանրային գնումների շուրջ կազմակերպված ՀՀ ֆինանսների նախարարության նախաձեռնությամբ, ԱԱԿ-ի (WТО), ՍԻԳՄԱ (Աջակցություն պետական կառավարման զարգացման համար) SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), USAID (United States Agency for International Development), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development).

Այլ վերապատրաստումներին մասնակցություն
22-28 Սեպտեմբեր 2020, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
«Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ
Բյուջետավորման գործընթացում ներգրավված մասնագետների շարունակական վերապատրաստումներ
3-4 Սեպտեմբեր 2020, IRI International; Republican Institute
Միջազգային հանրապետական ինստիտուտ
Հայաստանի մ/ճ տնօրեն Ջեյմս Դե Ուիթից
Դասընթացի թեմա՝ մշտադիտարկում ու գնահատում
Դասընթացավար՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ (2013-2018թթ․) UNDP Սինգապուրյան մ/ճ ինովացիոն կենտրոնի ավագ խորհրդական Արմեն Հարութունյան։
ՀՀ-ԵՄ Տնտեսական և հարակից հարցերով ենթակոմիտեի նիստի` սեպտեմբերի 15-ին ժամը 11:00-11:30 նախատեսված Հանրային ֆինանսների կառավարման թեմայով հանդիպմանը  ․․․․ թեմաներով զեկուցող։

Գործնական այլ ունակություններ
- Համակարգչով տեքստերի հավաքում: 80wpm
- Վերլուծական և տրամաբանական գերազանց ունակություններ,
- Գերազանց հաղորդակցվելու, անձնակազմի հետ հարաբերությունների կառուցելու հմտություններ, հեռախոսազանգերին պատասխանելու փորձ, թեմատիկ գիտաժողովների կազմակերպման երկարամյա փորձ,
- Հանրային և հասարակական գործունեության փորձ,
- Էլեկտրոնային գնումների անցկացման համար  ուղեցույցերի մշակում, www.armeps.am
- Ցուցահանդեսների և Էքսպոների կազմակերպման և մասնակցության փորձ:
-Դասախոսելու, ուսուցանելու և գիտելիքի հանրամատչելի մատուցման, գործնական դասընթացների կազմակերպման, քննարկումների և ժողովների վարման փորձ:

18.02.2013թ․ Կարճաժամկետ դիտորդական գործունեություն
ՀՀ ընտրություններին դիտորդական առաքելություն (OSCE PA Election Observation Mission) STO Interpreter
3.08. 2007թ․ Իտալիա
Կամավորական ջոկատներում աշխատանքների կատարում

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Նույն շարքից