Իրավական Լրահոս 

Հաշվարկվել է բնությանը պատճառված վնաս՝ 7.096.579 ՀՀ դրամի չափով

analitik.am

Հաշվետվություն՝  ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

 

                                                                                                            Իրականացված վերահսկողության ընթացքում արձանագրվել է 61 դեպք, որից 55 դեպքով հաշվարկվել է 118.537.411 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 1 դեպքով նշանակվել է 100.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։

     Նախկինում արձանագրված 20 դեպքով հաշվարկվել է 430 000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, նշանակվել 1.420.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։

Մասնավորապես`

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

                                                                                                              

     Արձանագրվել է 57 դեպք, որից 54-ով հաշվարկվել է 118.198.230 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, 1-ով նշանակվել 100.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։

     Նախկինում արձանագրված 7 դեպքով հաշվարկվել է 405.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնասնշանակվել 500.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք:

     Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտ

    

     Նախկինում արձանագրված 2 դեպքով հաշվարկվել է 25.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, նշանակվել 250.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։

    

Մթնոլորտային օդի և ջրերի պահպանության, թափոնների տեղաբաշխման, հողերի օգտագործման և պահպանման ոլորտ

  

     Արձանագրվել է 3 դեպք, որից 1-ով հաշվարկվել է 339.181 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։

     Նախկինում արձանագրված 9 դեպքով նշանակվել է 540.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։

 

Պետության կողմից հատուկ պահպանվող բնական օբյեկտների պահպանության կանոններ և ռեժիմ խախտել

 

     Նախկինում արձանագրված 1 դեպքով նշանակվել է 80.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։

Պետական փորձաքննություններ

 

     Արձանագրվել է 1 դեպք:

     Նախկինում արձանագրված 1 դեպքով նշանակվել է 50.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։

ՀՀ ԱՆ ՀԿԱԾ է ուղարկվել 1 գործ  (ընդհանուր՝ 103.600 ՀՀ դրամ)։

    Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրվել է 1.023.908 ՀՀ դրամ:

  

Ստուգումներ և դիտարկումներ

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ԲԸՏՄ ղեկավարի կողմից տրվել է ստուգում իրականացնելու մասին թվով 10 հանձնարարագիր, որից՝

 

6-ը՝  ընդերքօգտագործում,

1-ը՝ արտադրություն,

2-ը՝ ՓՀԷԿ /1-ը ծրագրային,

1-ը՝ անտառտնտեսություն:

 

Նախկինում իրականացված 4 ստուգման արդյունքներով կազմվել է վարչական տուգանքի 3 որոշում՝ 1.130.000 ՀՀ դրամի չափով, հաշվարկվել է բնությանը պատճառված վնաս՝ 7.096.579 ՀՀ դրամի չափով։  Տրվել է խախտումները վերացնելու մասին 2 հանձնարարական։

 

Նշված ժամանակահատվածում ԲԸՏՄ ղեկավարի կողմից արձակվել է դիտարկում իրականացնելու մասին 3 հրաման:

  

Նույն շարքից