Հասարակություն Ռազմական 

Ֆիզիկական պատրաստության ստուգարքներ

analitik.am

Անձնակազմի մարտունակության բարձրացման և դիմացկունության ամրապնդման նպատակով N զորամիավորման զորամասերի զինծառայողների հետ մշտապես անցկացվում են ֆիզիկական պատրաստության պարապմունքներ։

Դեկտեմբերի 6-ից 7-ը զինծառայողները հանձնել են տարբեր վարժաձևերի ստուգարքներ։ Անձնակազմը ցուցաբերել է ֆիզիկական բարձր պատրաստվածություն և հաջողությամբ կատարել ստուգարքային առաջադրանքները։

Նույն շարքից