Իրավական 

Եթե ունեք աշխատանքային գրքույք, ապա պետք է իմանաք հետևյալ կանոնների մասին

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16–ի թիվ 876–Ն որոշմամբ սահմանված են հետևյալ կարևոէ կանոնները. Գործատուն հիմնական աշխատավայրում աշխատող բոլոր աշխատողների համար վարում է աշխատանքային գրքույկ:

Աշխատանքային գրքույկում աշխատանքային գործունեության մասին գրառումները կատարում է գործատուն կամ նրա ներկայացուցիչը: Գործատուի մոտ առաջին անգամ աշխատանքի ընդունվող աշխատողի աշխատանքային գրքույկը լրացվում է գործատուի կողմից ոչ ուշ, քան աշխատանքի ընդունվելուց հետո 5 օրվա ընթացքում:

Աշխատանքային գրքույկն ամբողջությամբ լրացվելու դեպքում աշխատանքային գրքույկի վերջին էջը կնքվում է գործատուի կողմից և տրվում է նոր գրքույկ, որը համարվում է նախորդի անբաժանելի մասը։ Աշխատանքային գրքույկի տիտղոսաթերթում լրացվում են` ա) աշխատողի անունը, ազգանունը (նրա ցանկությամբ` հայրանունը). բ) աշխատողի ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը:

«Տեղեկություններ աշխատանքային գործունեության մասին» էջում լրացվում են` ա) 1-ին սյունակում` փաստաթղթում կատարվող գրառման հերթական համարը.

բ) 2-րդ սյունակում` աշխատելու ժամանակահատվածը` գրառման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը.

Մանրամասները`  iravaban.net կայքում:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related Articles